Author Archives: Philip Arthur Moore

WordCamp Hanoi publishes its call for speakers

(English Below) WordCamp Hà Nội 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 06/09/2014 tại Hub.IT từ 08:00 đến 18:00. Nhóm tổ chức sẽ đăng nội dung chi tiết của event trong thời gian tới đây. Tổng quan nội dung của …

Categories Speakers, Uncategorized, WordCamp in planning, WordCamps | Tags , | Comments are off for this post

WordCamp Ha Nội sẽ được tổ chức vào ngày 6/9 (WordCamp Hanoi to be Held on September 6th)

(English Below) Năm nay, WordCamp HN sẽ được tổ chức tại Hub.IT ngày 6/9/2014 từ 8:00 AM tới 6:00 PM. Cộng đồng WP HN đã bắt đầu gặp gỡ nhau thường xuyên hơn trong vài năm trở lại đây và …

Categories WordCamps | Tags | Comments are off for this post