Author Archives: Philip Arthur Moore

About Philip Arthur Moore

Third Culture Adult. WordPress Maker. Music Lover.

WordCamp Hanoi publishes its call for speakers

(English Below) WordCamp Hà Nội 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 06/09/2014 tại Hub.IT từ 08:00 đến 18:00. Nhóm tổ chức sẽ đăng nội dung chi tiết của event trong thời gian tới đây. Tổng quan nội dung của …

Categories Speakers, Uncategorized, WordCamp in planning, WordCamps | Tags , | Comments are off for this post

WordCamp Ha Nội sẽ được tổ chức vào ngày 6/9 (WordCamp Hanoi to be Held on September 6th)

(English Below) Năm nay, WordCamp HN sẽ được tổ chức tại Hub.IT ngày 6/9/2014 từ 8:00 AM tới 6:00 PM. Cộng đồng WP HN đã bắt đầu gặp gỡ nhau thường xuyên hơn trong vài năm trở lại đây và …

Categories WordCamps | Tags | Comments are off for this post